Reaction : Trees

Skills: Digital media


Minulý rok spoločnosťou na Slovensku výraznejšie rezonovala téma úbytku lesa a s ním spojených environmentálnych problémov. Tieto problémy tu pritom máme už dávno, rovnako však ľudí a iniciatívy „bojujúce s veternými mlynmi“ už vyše dvadsať rokov. Ich pedantnú prácu interpretujem pedantným kolektovaním titulkov článkov z médií, týkajúcich sa kritiky lesného hospodárenia, ktoré následne projektujem na skládku dreva v lese. Hoc má toto dielo kritický charakter, nemožno ho nazývať aktivizmom. Jeho efemérnosť skôr reflektuje len dočasný záujem o jednotlivé environmentálne kauzy. Tak ako tieto články v médiách na druhý deň zapadnú hŕbou noviniek, tak i z tohto diela na druhý deň znova ostáva len hŕba dreva. Výstupom je video dokumentácia z vykonanej akcie.